Vedligeholdelse

OSCON’ medarbejdere har mere end 20 hhv. 30 års erfaring i rådgivning om pleje og vedligehold af trægulve – herunder sportsgulve.

Skærpede EU krav i 2007 hhv. 2010 til VOC indholdet (af flygtige organiske forbindelser) i de lakker der anvendes indendørs, har betydet at opløsningsbaserede lakker i dag er afløst af vandige lakker. Hvor de gamle opløsningsbaserede lakker hæftede vha. kemiske krydsbindinger til underlaget, hæfter nutidens vandbaserede lakker alene vha. klæbeeffekten til underlaget. Det har i mange tilfælde betydet store omlægninger i vedligeholdelsesprocedurer/-frekvenser og med visse følgeeffekter som ikke alle har løst. Vi har løsningsmodeller der også fungerer i sportsgulvsrenoveringer. 

I stærkt trafikkerede arealer kan olierede gulve være den bedste løsning, men det kræver hyppig pleje og dermed store ressourcer at opretholde overfladen. Sådanne forhold skal tænkes ind fra starten, og driftsomkostningerne beregnes. Vi kan hjælpe med sådanne vurderinger/beregninger.

Som en niche udfører vi stav- og slidlagsudskiftninger af defekte stave i massive parketbrædder og lamelbrædder.