Træ 63 og 64

I 2010 udgav Træinformation gulvhåndbøgerne TRÆ 63 og 64. Sammen med Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut, Bjarne Lund Johansen og Jørgen Munch-Andersen, Træinformation, er Ole Slott medforfatter til bøgerne.

TRÆ 63, Trægulve – Valg og vedligeholdelse
Håndbogen vejleder i valg af trægulve, og indeholder anvisninger for rengøring, pleje og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt metoder til renovering af ældre gulve. (Bogen afløser TRÆ 47)

TRÆ 64, Trægulve – Lægning
Bogen indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve samt nødvendige forskrifter for gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.
(Bogen afløser TRÆ 41)

Håndbøgerne kan købes hos Træinformation – se nedenstående link:

http://www.traeshop.dk/shop/trae-63-og-190p.html