Syn & Skøn

En sag der går til syn & skøn kan være særdeles bekostelig affære for sagens parter.
Afhængig af sagens omfang, skadesårsag, økonomi m.v., er det derfor ofte en fordel at rekvirere professionel assistance, både juridisk og teknisk, til vurdering af sagen i forhold til en evt. syn & skøn process, og på den baggrund overveje et evt. forlig.
Som gulvekspert kan OSCON rekvireres til at udføre en objektiv og kvalificeret teknisk gennemgang/analyse af sagen/skadesbillede, med det formål at afdække mulige fejlårsag(er) og anvise evt. afhjælpningsform(er) med tilhørende økonomi.

Rekvirenter: Bygherrer, udførende, projekterende, advokater og forsikringsselskaber 

Vores analysemetoder omfatter bl.a. nedenstående parametre, og udføres præcist så dybdegående/analytisk som det viser sig nødvendigt – for at afdække alle forhold:

  • Produkt- og konstruktionsanalyse 
  • Bygningsfysik herunder fugt- og klimaforhold 
  • Overfladebehandlinger 
  • Rengøring og vedligehold